Igensatta dräneringsrör

Dina dräneringsrör är igensatta – Varför?

Traditionella dräneringsrör fungerar enligt filtreringsprincipen. I medeltal försämras dessa dräneringsrörs funktion med 90% inom loppet av 36 månader från installation.

Rören slammar igen lätt, även rötter och en järnhaltig jord orsakar propp i röret. Torra dräneringsrör betyder inte automatiskt ett fungerande system. Problemet kan också bero på filtreringsdukar som stockats av fina jordpartiklar.

En filtrering är alltid en tillfällig lösning och passar på platser där dessa kan bytas lätt. Under jorden borde inte installeras ett system som baserar sig på tillfällig funktion.

Om dräneringsrören inte fungerar ordentligt, betyder detta i värsta fall vatten-, fukt-, och mögelskador.

TehoDrain- dräneringsrören använder inte filtrering för att fungera. Fina jordpartiklar avskiljes genom gravitationstekniken, när vatten får stiga upp i ett skyddat utrymme följer inte grus, sand eller jordpartiklar med. Av denna orsak är TehoDrain  funktionssäker samt underhållsfri.