Salaojaputket ja salaojittaminen

Mitä kannattaa tietää salaojaputkia valitessa?

Salaojituksen suunnittelu ja toimivan järjestelmän valinta ovat rakennushankkeen tärkeimpien investointien listalla. Kestävän ja toimintavarman salaojajärjestelmän avulla saadaan rakennukselle terve pohja, jonka varaan on turvallista rakentaa.

Toimimattomat salaojat aiheuttavat monenlaisia ongelmia, kun vesi pääsee nousemaan kellariin, ryömintätilaan, lattia- tai alapohjarakenteisiin.  Rakennuspohjan puutteellinen kuivatus voi aiheuttaa mm. vesi-, kosteus tai homeongelmia.

Perinteiset suodattamalla toimivat salaojaputket menettävät keskimäärin 90% tehostaan kolmen vuoden aikana asennuksesta!

salaojaputket salaojaputki

salaojaputki salaojaputket tukkeutunut

Salaojien toimimattomuuteen voi olla useita tekijöitä – tukkeutumisen yleisimpiä syitä ovat mm.

  • salaojakaivannon ympärystäytön aiheuttama putken liettyminen
  • salaojaputkien tukkeutuneet vedenottoaukot
  • hienoaineksista tukkeutuneet suodatinkankaat
  • ympäröivän kasvillisuuden juurien aiheuttamat tukokset.

Mikäli salaoja ei toimi kunnolla, ei se pidä vedenpintaa hallinnassa – vesi on vaarassa nousta rakenteisiin, mikäli sitä ei johdeta pois tehokkaasti.

Perinteisen reijitetyn salaojaputken toiminta perustuu suodattamiseen. Putken ulkokehällä on maata vasten olevat pienet reijät, joista vesi johdetaan putkeen. Hienoaineksen pitämiseen poissa putkesta käytetään putken kanssa usein myös suodatinkankaita.

Kaikkien suodattimien toimintaperiaatteeseen liittyy merkittävä haaste: suodatin on aina tilapäinen ratkaisu ja edellyttää vaihtamista. Ajan kuluessa suodattimien kyky päästää nestevirtaus lävitseen heikkenee. Tukkeutumisen ja toiminnan heikkenemisen seurauksena myös salaojan kyky pitää maassa oleva vedenpinta hallinnassa katoaa.

salaojaputket salaojaputki salaojaputki salaojaputket

Lähteistä riippuen, salaojien tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä kehotetaan tekemään 1-5 vuoden välein. Tavanomaisiin huoltotoimenpiteisiin kuuluvat mm. kaivojen tarkastus, putkiston kuvaaminen sekä huuhtelut ja korkeapainepesut.

 

TehoDrain- salaojaputket ovat tukkeutumattomia ja huoltovapaita.

Painovoimaisella erottelulla toimiva salaoja antaa toimintavarmuutta ja kestävyyttä.

TehoDrain on markkinoiden ainoa painovoimaista erottelua hyödyntävä salaojaputki.

Painovoimaiseen erotteluun perustuva salaojitusmenetelmä antaa kestävän, tehokkaan ja turvallisen ratkaisun rakennuksen salaojittamiseen.  Menetelmä ei käytä hyväkseen suodattamista pienistä reijistä eikä sen kanssa käytetä myöskään suodatinkankaita. TehoDrain -salaojaputki tarjoaa huoltovapaan vaihtoehdon salaojan rakentamiseen. Sen avulla saadaan erittäin kestäviä, toimintavarmoja ja taloudellisia ratkaisuja kiinteistöjen ja rakennusten salaojittamiseen. Ratkaisun avainsana on tukkeutumattomuus.

salaojaputki salaojaputket TehoDrain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TehoDrain salaojaputki:

  • tukkeutumaton, huoltovapaa ja toimintavarma
  • kokonaistaloudellisesti edullinen valinta
  • yli 35 vuoden kokemus
  • käytetty mm. kouluissa, sairaaloissa, asuinrakennuksissa, liikerakentamisessa
  • suomalainen tuote

 

Salaojan toimintaperiaate

Ylhäältäpäin tulevaa vettä ei voi salaojittaa. Salaojaputken tarkoitus on katkaista hallitsematon vedenpinnan nousu maaperässä. Vain alhaaltapäin nousevaa vettä salaojitetaan.

Painovoimaisella erottelulla toimiva järjestelmä ei käytä salaojittamisessa suodattamista: salaojaputkea ei pussiteta suodatinkankaalla, eikä kaivantoa myöskään vuorata suodatinkankaalla.  Vesi nousee putkeen sen sisällä olevassa suojatussa nousukanavassa. Ympärystäytön hienoainekset pysyvät poissa putkesta painovoiman ansiosta eivätkä ne pääse seuraamaan veden mukana putkeen. Vesi virtaa aina putkeen kun vesipinta on vedenottoaukkojen tasalla. Näin pystytään tarkasti määrittelemään valvottavan vedenpinnan taso.

salaojaputken salaojituksen toiminta toimintaperiaate salaojaremontti salaojien uusinta salaojaputket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TehoDrain -salaojaputki on vedenottoaukkoja lukuunottamatta umpinainen. Tämän vuoksi se ei myöskään päästä vettä takaisin maahan vaan kuljettaa sen tehokkaasti aina kaivoon saakka, maata kastelematta. Tällä ehkäistään myös juurista aiheutuneita putkitukoksia, kun putki ei toimi kastelujärjestelmänä. Menetelmän avulla saadaan tukkeutumattomia ja huoltovapaita ratkaisuja rakennusten suojaksi.

Tutustu toimintaan videon avulla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteuta salaojaurakka valitsemalla rakennuksesi suojaksi TEHODrain- salaojaputki.
Ota yhteyttä puhelimitse tai täytä yhteydenottolomake.

PeTec Engineering Oy
Puhelin: 050 377 5336
Osoite: Varastotie 7, 65610 Mustasaari
Sähköposti: info(a)petec.fi