TehoDrain -dräneringsrör

dräneringsrör salaojaputket tehodrain ess dränTehoDrain är ett högeffektivt dräneringssystem som fungerar enligt gravitationsprincipen. TehoDrain ger en utmärkt funktionssäkerhet under lång tid med permanent underhållsfritt funktion, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf- och andra idrottsanläggningar.

Dräneringssystemet lämpar sig även vid ekstremt svåra markförhållanden där höga krav ställs på funktionssäkerheten.

TehoDrain är

+ effektivt
+ tryggt
+ funktionssäkert
+ självrensande
+ kostnadseffektivt

Vår lösning är effektiv. Rörets inloppsöppningar är hundra gånger större än hos traditionella dräneringsrör på marknaden. Inloppsöppningarna hålls öppna även om marken är järnhaltig.

Utformningen med spetsar i botten på röret ger extremt god självrensning och eventuella partiklar spolas ut med dräneringsvattnet.

 

dränering dräneringsrör tehodrain gravitation1 – Funktionssäkert och underhållsfritt

Traditionella dräneringsrör fungerer enligt filtreringsprincipen. Alla filter kräver underhåll och bör bytas regelbundet. Detta innebär en i meddeltal 90%:ig försämring av funktionen inom loppet av 36 månader.

TehoDrain fungerar enligt gravitations-principen och är därför funktionssäkert och underhållsfritt. TehoDrain bevakar nivån genom att låta vatten stiga upp i en bred slits på undersidan. När vatten får stiga upp i ett skyddat utrymme följer inte grus, sand eller jordpartiklar med.

Vatten läcker inte heller tillbacka ur röret till omgivningen vilket motverkar att rötter tränger in i röret.

2 – TehoDrain betyder trygghet

TehoDrain ESS-Drän dräneringsrör markdräneringEtt fungerande dräneringssystem är den viktigaste investeringen i ett byggnadsprojekt. Med vårt dräneringssystem förebygger du vatten- och fuktskador och säkerställer byggnadens värde också i framtiden. Med TehoDrain får du ett tillförlitligt, funktionssäkert och underhållsfritt dräneringssystem.

3 – Kostnadseffektiv helhetslösning

Genom att välja TehoDrain sparar du på dräneringsprojektets totalkostnad. Du sparar bl.a. på fyllnadsmaterial. TehoDrain kräver heller ingen filterduk. Du undviker samtidigt framtida underhålls och saneringskostnader.

Se produktvideo (på finska, YouTube).

Produktbeskrivning

Dräneringsrör i miljövänligt PP-plast med fabriksmonterade distanser och skarvkopplingar.

dräneringsrör salaojaputket tehodrain painovoimaRören läggs i breda positionsstöd som garanterar slitsens läge vid läggning.

  • Rördiameter: 110 mm
  • Hålarea: 50 cm²/m
  • Intagsöppningar 10×60 mm.
  • Flödeshastighet : 0,3 l/s.

För spolbrunnar, avledningar, hörn m.m. används vanliga markavloppsdelar.
Testat av Chalmers Tekniska Högskola och SP. Patenterat i 23 länder.

 

dräneringsrör ess-drän tehodrain salaojaputketPeTec Engineering Ab

Peter Hästbacka
Telefon: +358 50 5166 380
E-post:info[a]petec.fi
Lagervägen 7,
65610 Korsholm, Finland

Kontakta oss (kontaktformulär)

ESS-Drän försäljning i Sverige
www.essdran.com