Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Analizimiz bir bileşiğin mutlak tanımlanmasına dayanmıyor ancak biyolojik/biyolojik olmayan kökenleri bileşiğe örnek bağlamla ilişkili olarak bakarak belirliyor It is the hereditary material in humans and almost all other organisms that carries genetic instructions for development, functioning, growth, and reproduction Bu nedenle, canlı sistemlerdeki organik moleküllerin çeşitliliği ve dağılımının, abiyotik süreçler tarafından üretilen organik moleküler paketlerden farklı olduğunu, çünkü işlev ve etkili sentez yollarına yönelik biyolojik seçilim süreçlerinin, ortaya çıkanla karşılaştırıldığında biyotik moleküllerin farklı frekans dağılımlarına yol açtığını öneriyoruz that conducts scientific research and education

Muamele edilen numuneler daha sonra karışımı bileşen parçalarına ayıran ve daha sonra bunları tanımlayan analitik bir cihaz olan GC-MS’de analiz edildi Cody, Sophia Economon ve Robert M Peki bunların biyolojik kökenli mi olduğunu, yoksa zamanla başka bir abiyotik süreç tarafından mı yapıldığını nasıl bileceğiz? Bunu bilmeden yaşamı tespit edip etmediğimizi bilemeyiz Canlı olmayan sistemlerdeki moleküllerin aksine, yaşamın karbon bazlı moleküler yapı taşları; bilgiyi depolamak ve kopyalamak, enerji ve atomları toplamak, yapıları inşa etmek, ortamları kontrol etmek ve daha fazlasını içeren işlevlerine göre seçilmelidir Bu bizi, bulduğumuzda yaşamı tanımaya daha da yaklaştırıyor

Bizi asıl şaşırtan şey, makine öğrenimi yöntemimizi yalnızca iki özellik (biyotik veya abiyotik) üzerine eğitmiş olmamızdı, ancak yöntem şunu keşfetti: 3 farklı popülasyon–abiyotik, yaşayan biyotik ve fosil biyotik – diğer bir deyişle, fosil örneklerini daha yeni biyolojik örneklerden ayırt edebilir It also has a number of affiliated programs and initiatives, including the Carnegie Academy for Science Education and the Carnegie Institution for Science's Department of Global Ecology


ABD’li bilim adamlarından oluşan bir ekip, yaşam belirtilerini %90 doğrulukla tespit edebilen yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi ”

1950’lerin başından bu yana bilim insanları, doğru koşullar sağlandığında basit kimyasalların karıştırılmasıyla yaşam için gerekli olan daha karmaşık moleküllerden bazılarını oluşturulabileceğini biliyorlardı

Carnegie Enstitüsü Jeofizik Laboratuvarı ve George Mason Üniversitesi’nden baş araştırmacı Profesör Robert Hazen ”

Bu bağımsız bir yorumdur; Profesör Javaux bu çalışmada yer almamıştır Wong, George D " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">makine öğrenme” H 1073/pnas " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">kesinlik It was founded in 1902 by Andrew Carnegie and is one of the oldest independent research institutions in the United States yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla There are about 500 naturally occurring known amino acids, though only 20 appear in the genetic code NASA Canlı hücrelerden, zamanla bozulmuş örneklerden, jeolojik olarak işlenmiş fosil yakıtlardan, Karbon açısından zengin meteorlardan ve laboratuvarda sentezlenen organik bileşiklerden ve karışımlardan alınan 134 çeşitli karbon açısından zengin numuneyi analiz etmek için uçuşta test edilmiş piroliz gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GCMS) yöntemleri

Canlı hücrelerden, tafonomik olarak bozunmuş numunelerden, jeolojik olarak işlenmiş fosil yakıtlardan, C açısından zengin göktaşlarından ve laboratuvarda sentezlenen organik bileşiklerden alınan 134 çeşitli karbon açısından zengin numuneyi analiz etmek için NASA’nın uçuş testi piroliz gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GCMS) yöntemlerini kullandık

Evrimsel bir bakış açısına göre, yaşamın sürdürülmesi kolay bir şey değildir ve bu nedenle işe yarayan ve çalışmayan bazı yollar vardır Yaşam belirtilerini aramak için insansız uzay gemilerinde akıllı sensörlerin kullanılmasının yolunu açıyor Hazen, 25 Eylül 2023, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı

Referans: “Dayanıklı, agnostik bir moleküler biyoimza Curiosity gezgini tarafından Haziran 2016’da Mars yüzeyinde çekilen bir selfie " Its core values are "safety, integrity, teamwork, excellence, and inclusion Tamamen abiyotik süreçlerden ”

Ne yaptılar

Görevlendirilen bilim insanları amino asitler Machine learning is used to identify patterns in data, classify data into different categories, or make predictions about future events Goldschmidt jeokimyası 14’te Fransa’nın Lyon kentinde konferansbu Temmuz, Dünya ve diğer gezegen sistemlerindeki yaşamın jeobiyolojisine bakan bir oturumun parçası olarak

Bu aynı zamanda derin bir düzeyde biyokimya ile biyolojik olmayan kimyanın bir şekilde farklı olduğu anlamına da gelir Bir dizi makine öğrenimi yöntemi kullanılarak, her bir abiyotik veya biyotik numuneden alınan üç boyutlu (zaman/yoğunluk/kütle) veriler, eğitim veya test alt kümeleri olarak kullanıldı; bu, numunenin abiyotik veya biyotik doğasını tahmin edebilen bir modelle sonuçlandı O zamandan bu yana yaşam için gerekli olan nükleotidler gibi daha birçok bileşen üretildi " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Carnegie Bilim Enstitüsü); Sophia Economon – Johns Hopkins Üniversitesi

Kesin biyoimzaların (geçmiş veya şimdiki yaşamın kesin işaretleri) araştırılması astrobiyolojinin temel hedefi olmaya devam ediyor Curiosity gezgini, bu bildirimde açıklanan piroliz-GCMS ekipmanını kullanmıştır ”

Yorum yapan Profesör Emmanuelle Javaux (Erken Yaşam İzleri ve Evrim-Astrobiyoloji laboratuvarı başkanı, Araştırma birimi Astrobiyoloji Direktörü, Liège Üniversitesi, Belçika) şunları söyledi:

“Bu yeni çalışmanın çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum C

İlk sunum ve diğer bilim adamlarından geri bildirimler

Profesör Hazen çalışmayı ilk kez bilim insanlarına sundu The Carnegie Institution for Science includes six research departments: Embryology, Observatories, Plant Biology, Global Ecology, Terrestrial Magnetism, and DTM (Department of Terrestrial Magnetism) bu Temmuz ayında bu alanda çalışan diğer kişilerden olumlu tepkiler aldı " NASA conducts research, develops technology and launches missions to explore and study Earth, the solar system, and the universe beyond " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">DNA, uzayda tespit edildi Most DNA is located in the cell nucleus (where it is called nuclear DNA), but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria (where it is called mitochondrial DNA or mtDNA) Nine proteinogenic amino acids are called "essential" for humans because they cannot be produced from other compounds by the human body and so must be taken in as food " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">MarsBir zamanlar hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Ayrıca canlı hücrelerden, jeolojik olarak işlenmiş biyotalardan ve abiyotik karışımlardan alınan numuneler, organik açıdan zengin numunelerin daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanması olasılığına işaret eden farklı özellikleri ortaya koymaktadır (bkz yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla gibi biyolojik kökenlidir (biyotik)

Çalışma yakın zamanda bilim adamlarına ilk kez 14 Cuma günü Lyon’daki Goldschmidt Jeokimya Konferansı’nda sunuldu Moleküler karmaşıklığına dayanarak abiyotiği biyotik organik maddeden ayırdığı ve astrobiyoloji misyonları için potansiyel olarak harika bir araç olabileceği için keşfedilmesi gereken yeni bir araştırma alanıdır Şekiller) PNAS