6 Tips för dränering

dränering

Planering och val av dräneringssystem är en av de viktigaste investeringarna i byggprojektet. Med ett hållbart och funktionssäkert dräneringssystem åstadkommer man en torr och frisk grund som ger byggnaden en lång livslängd och en hälsosam boendemiljö.

Här får du 6 PRO TIPS för dränering:

1. Filter hör hemma i kaffekokaren, inte under ditt hus.
Traditionella dräneringsrör fungerar enligt filtreringsprincipen! Alla filter kräver underhåll och bör bytas regelbundet. Med tiden försämras alltid ett filters kapacitet och p.g.a. detta tappar dräneringen sin förmåga att begränsa vattennivån i marken.

salaojaputket salaojaputkisalaojaputki salaojaputket tukkeutunut
Filtreringsprincip i bruk: Dränering som inte fungerar förorsakar stora problem när vattennivån i marken stiger okontrollerat i grunden med fukt och mögelproblem som följd. De vanligaste orsakerna för tilltäppta rör är sand, grus eller jordpartiklar som har fastnat i dräneringshålen eller filtreringsduken som fyllts med slam.

Med TehoDrain får du en funktiossäker och underhållsfri lösning.
Läs mera om TehoDrain och gravitations separering som dräneringsmetod.

  salaojaputki salaojaputket salaoja salaojitus dräneringsrör tehodrain dränering montering dränering dräneringsrör tehodrain gravitation

2. Välj en kunnig entreprenör, som alltid tänker på ditt bästa.

3. Montera röret på rätt nivå.

4. Koppla inte takvatnet till dräneringen.

5. Kom ihåg att använda tillräckligt med grus – 8-16 är tillräckligt grovt material.

6. Vid behov, kontakta kommunen för att utreda kopplingen till kommunala dagvatten nätverket.

En fungerande dränering är det ända, som kan garantera ett tryggt och hälsosamt hus.

 

Har du ett aktuellt projekt?

TA KONTAKT!

PeTec Engineering Ab
Lagervägen 7 65610 Korsholm
050 377 5336
Kontaktformulär >>

http://www.tehodrain.fi